პაატა ცანკაშვილი

სარჩევი

მოთხრობები კრებულიდან „ის საწყალი, ნაბიჭვარი დროება“

ლიტერატურული ჟურნალი ახალი საუნჯე
NEWSAUNJE.GE