ოთარ ჯირკვალიშვილი

სარჩევი

მკვლელობა სხვა საუკუნეში

ბეკეტი [ასოციაციური, ასოციალური რომანი]

ლიტერატურული ჟურნალი ახალი საუნჯე
NEWSAUNJE.GE