ოთარ ჯირკვალიშვილი

სარჩევი

მკვლელობა სხვა საუკუნეში

ბეკეტი [ასოციაციური, ასოციალური რომანი]

პოსტმოდერნისტული ნიშნების ანალიზი ჟოზე სარამაგუს რომანში „იესოს სახარება“

ლიტერატურული ჟურნალი ახალი საუნჯე
NEWSAUNJE.GE