გონჯა ოზმენი

სარჩევი

შენი ხელები სასტიკი იყო

ლიტერატურული ჟურნალი ახალი საუნჯე
NEWSAUNJE.GE