ნატო დავითაშვილი

სარჩევი

...და ავსულთა გაჩნდა სპა

ლიტერატურული ჟურნალი ახალი საუნჯე
NEWSAUNJE.GE