დურმიშხან ტაბატაძე

სარჩევი

ლექსები ცოცხალთა გორაკის ანთოლოგიიდან

ლიტერატურული ჟურნალი ახალი საუნჯე
NEWSAUNJE.GE