ვაგიფ ბაიათლი ოდერი

სარჩევი

რაც უფრო მეტად ინავლება ქვეყნიერება, მით უფრო კარგად ჩანხარ, უფალო

ლიტერატურული ჟურნალი ახალი საუნჯე
NEWSAUNJE.GE