დავით პაიჭაძე

სარჩევი

ქართველი იდიოტი (ილია ჭავჭავაძის „სარჩობელაზედ“ – რამდენიმე კომენტარი)

ლიტერატურული ჟურნალი ახალი საუნჯე
NEWSAUNJE.GE