მაკო ჯანჯიბუხაშვილი

სარჩევი

იძულებითი მონანიებიდან ნებაყოფლობით სინანულამდე

უმბერტო ეკოს უკანასკნელი გზავნილი

ემა ბოვარიდან სევერინ სერიზიმდე

ლიტერატურული ჟურნალი ახალი საუნჯე
NEWSAUNJE.GE