პაატა ნაცვლიშვილი

სარჩევი

ანამარიას გული (ასი ანაგრამული)

ვეფხვისტყაოსანი

ლიტერატურული ჟურნალი ახალი საუნჯე
NEWSAUNJE.GE