ჯაბა ზარქუა

სარჩევი

ნეტარ არიან თვითმკვლელნი, რამეთუ მათია სასუფეველი ცათ

ვადაგასული ნაწერი

ლიტერატურული ჟურნალი ახალი საუნჯე
NEWSAUNJE.GE