დიანა მიქაძე

სარჩევი

რუსუდან კაიშაური: პოეზია ჩემი სისხლის დაავადებაა და გარეგნულად დამემჩნა

ლიტერატურული ჟურნალი ახალი საუნჯე
NEWSAUNJE.GE