როსტომ ჩხეიძე

სარჩევი

ცეცხლისა და ყინულის პარტიტურა რობერტ ფროსტი: ოლესია თავაძისა, და ჩვენიც)

კვირა ნეკერ-ქალაქში

„მორწმუნეს ძალუძს ჯოჯოხეთის ცეცხლი ჩააქროს!“ (მეორე წიგნი „არსთა მესნევისა“)

ლიტერატურული ჟურნალი ახალი საუნჯე
NEWSAUNJE.GE